.
.
.
.
.
.
.
.
kazemeini

 

برج آب انبار و مسجد خورمیز اولیا

شهرستان مهریزاین مجموعه شامل برج، آب انبار و مسجد می باشد که مخزن آب انبار در قسمت زیرین برج قرار گرفته و عمده مصالح به کار رفته در آن خشت، گل و آجر می باشد.ارتفاع برج از سطح زمین هفت متر می باشد که دارای چهار بادگیر و نقش و نگاره های خشتی در نما است، همچنین مسجد کوچکی  نیز در کنار این برج قرار دارد.

 

صلح نامه قاجاریه

به همراه مهر معتمدین محلی

 


قديمى ترين آفتابه جهان از جنس برنز مربوط به 2600 سال قبل

در منطقه لرستان كشف شده است

اكنون در موزه هنر مينياپوليس نگهدارى ميشود

 

 

وقف نامه  مسجد خضر شاه یزد- تدوین قرن دوازدهم

گنجینه اسناد و نسخ خطی

 

گنجینه سکه موزه

سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان

نادر ایران زمین و خسرو گیتی نشان

 

سکه ای نفیس با پشت و رویی از نظر تاریخ متفاوت

به مناسبت جلوس نادرشاه بزرگ به تخت شاهی در سال 1148 ضرب گردیده است.

سمت دوم،  تاریخ 1151 ، تاریخ ضرب سکه است.

 

 

 

گنجینه سکه(سکه شاپور اول شاهنشاه ساسانی)

نکته جالب اینکه سه امپراطور روم طعم شکست از او را چشیده اند

گوردیان فیلیپ و والرین او دومین شاهنشاه ساسانی شاپور یکم پسر اردشیر بابکان است.

 

نکته :

این سکه فاخر در گنجینه سکه موزه کاظمینی موجود است و بین سکه های ساسانی خودنمایی میکند.
موزه کاظمینی دارای هفت گنجینه سکه و اسکناس،اسناد و نسخ خطی ،کبریت ،عکس،تمبرو نگین و اشیا تاریخی است.

 

ادامه روزنوشت ها