.
.
.
.
.
.
.
.
kazemeini

زدن سقف ضربی خانه قدیمی مربوط به دوره قاجار در بافت قدیم یزدگذر گردشگری که قابلیت هتل سنتی دارد. یزد،کوچه نقیب الاشراف ،این خانه قدیمی 14 اتاق در سطح و 14 اتاق در اطراف حیاط در طبقه زیرین دارد،2کانال آب و 8 چاه از ویژگی های این خانه استثنائی است و از سوی تولیت موزه موقوفه در حال بازسازی میباشد.

 

دانش آموزان بازدید کننده موزه برای ثبت یادداشتهای خود در دفتر یاد بود صف کشیدند

دی ماه1397- یزد - موزه کاظمینی

 

ثبت خاطرات شفاهی حاج علی اکبر کاظمینی

سازمان اسناد ملی ایران دفتر یزد تیرماه1397

از حاج علی اکبر کاظمینی به عنوان امین بازار در یزد نام برده می شود،وی از تجار و بازرگانان معاصر یزد است .

 

فرمان شاه طهماسب در رسيدگي به امور قبانداري درب مهريجرد  یزد به سال ١٠٥٦ هجری قمری

یزد - موزه میرزا محمد کاظمینی

 

تابلو نقاشي از سده دوازدهم

گنجینه اسناد و نسخ خطی موزه کاظمینی تصویری منسوب به خضر نبی (ع)

 

صفحه آغاز قرآن مجید بخط محمد علی کاتب السلطان که به دستور فتحعلی شاه قاجار در سال 1221 هجری قمری کتابت شد.

آب طلا و رنگهای گیاهی برای تزئین استفاده  و در تمام صفحات از این آثار بهره گرفته شده است.

 

ادامه روزنوشت ها