.
.
.
.
.
.
.
.
kazemeini

ثبت خاطرات شفاهی حاج علی اکبر کاظمینی

سازمان اسناد ملی ایران دفتر یزد تیرماه1397

از حاج علی اکبر کاظمینی به عنوان امین بازار در یزد نام برده می شود،وی از تجار و بازرگانان معاصر یزد است .

 

فرمان شاه طهماسب در رسيدگي به امور قبانداري درب مهريجرد  یزد به سال ١٠٥٦ هجری قمری

یزد - موزه میرزا محمد کاظمینی

 

تابلو نقاشي از سده دوازدهم

گنجینه اسناد و نسخ خطی موزه کاظمینی تصویری منسوب به خضر نبی (ع)

 

صفحه آغاز قرآن مجید بخط محمد علی کاتب السلطان که به دستور فتحعلی شاه قاجار در سال 1221 هجری قمری کتابت شد.

آب طلا و رنگهای گیاهی برای تزئین استفاده  و در تمام صفحات از این آثار بهره گرفته شده است.

 

گنجینه قرآن و کتب آسمانی-

موزه میرزا محمد کاظمینی - یزد بهمن ماه 1397

 

برگی از دیوان خاقانی

گنجینه اسناد و نسخ خطی ،موزه کاظمینی- یزد

 

ادامه روزنوشت ها